Ζύγιση βιομηχανίας-Ε-Τ Ευαγγελος Τουισουζογλου

Ε-Τ  Ευαγγελος Τουισουζογλου

Προσφέρουμε ανθεκτικά και ακριβή προϊόντα.

Τις καλύτερες λύσεις στους τομείς της λιανικής, της χοντρικής.

Της παραγωγής, της συσκευασίας.

Καθώς επίσης ολοκληρωμένες λύσεις για ανάγκες μεταφορικών μονάδων και αλυσίδων (logistics)


Log out of this account

Leave a Reply