Ζυγιστικά γιά σιλό/Ε-Τ Ευαγγελος Τουισουζογλου

Ζυγιστικά γιά σιλό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ 3590E/CPWE  ΓΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ   ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

   

 

Προγράμματα για τους ψηφιακούς ενδείκτες 3590EXT και CPWE ,για την δοσολογία ενός προϊόντος,  χρήσιμο για  φόρτωση  ή εκφόρτωση σε ακριβείς ποσότητες του υλικού σε καταπακτές ,σιλό,ή μεγάλους σάκους.

Το σύστημα ζύγισης του σιλό μετρά το πραγματικό βάρος του υλικού  με   δυναμοκυψέλες.

Ζυγιστικά γιά σιλό

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ 3590E/CPWE  ΓΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Βάση δεδομένων για 100 διαφορετικές ενέργιες και 500 συνταγές.
Δυνατότητα επεξεργασίας 12 διαφορετικών υλικών.

 

 

Ζυγιστικά γιά σιλό


Log out of this account

Leave a Reply