Γεφυροπλάστιγγες λάκου μπετού/Ε-Τ Ευαγγελος Τουισουζογλου

Ε-Τ  Ευαγγελος Τουισουζογλου

Γεφυροπλάστιγγες λάκου μπετού

 

 

ΒΒ20   Είναι μικτού τύπου  και αποτελείται από μέταλλο και σκυρόδεμα.

Γεφυροπλάστιγγες λάκου μπετού

Το σκυρόδεμα και τον οπλισμό τα  τοποθετεί ο πελάτης με σχέδιο και οδηγίες που του παράσχουμε  στο χώρο όπου θα γίνει η εγκατάσταση της γεφυροπλάστιγγας.Επίσης δημιουργούνται θυρίδες για την εύκολη πρόσβαση στις δυναμοκυψέλες.

 Προδιαγραφές

Μήκος 6m –  18m
Πλάτος 3m
Υψος ράμπας 360mm-450mm
Τύπος μπετον C20/25
Οπλισμός B500C
Δυναμικότητα 30T – 100T
Μέγιστη φόρτιση 10T – 20T/άξονα

 

Γεφυροπλάστιγγες λάκου μπετού

 

 

 

 


Log out of this account

Leave a Reply